Coördinator schoonmaak gezocht

Coördinator schoonmaak gezocht: wekelijks, en indien nodig vaker, wordt het clubgebouw door een vaste schoonmaker schoongemaakt. Verschillende leden hebben incidenteel contact met deze ingehuurde kracht. Het zou echter beter zijn wanneer 1 lid de contactpersoon met de schoonmaker zou zijn en zorgdraagt voor aansturing.

Vandaar dat het bestuur op zoek is naar een lid dat deze taak op zich zou willen nemen. Je kunt het beschouwen als een complete vrijwilligerstaak en daarom kunnen eventueel gemaakte afspraken over bardiensten hiervoor komen te vervallen.

Wanneer je interesse hebt voor deze taak kan je contact opnemen met Jacqueline Klos, 0299 438129 of e.klos@chello.nl  .

 Het bestuur.