Coronamaatregelen met ingang van zaterdag 6 november 2021

Met dit bericht vervalt het vorige bericht over coronamaatregelen dat op deze website is gepubliceerd.

In verband met het uitvoeren van de coronamaatregelen van de Rijksoverheid behoren per 6 november 2021 alle sporters en toeschouwers van 18 jaar en ouder voor iedere aanwezigheid in het clubgebouw en op het terras verplicht gecontroleerd te worden op een ‘groen’ coronatoegangsbewijs (CTB).

Kom je alleen maar om te (kijken naar) tennissen en bezoek je niet het clubgebouw of het terras, dan hoef je niet gescand te worden.

Er is ook een uitzondering* voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers die op het park of binnen taken moeten uitvoeren. (Tekst NOC NSF)

De controle kan door ieder lid worden uitgevoerd met behulp van de gratis te installeren app ‘Scanner voor CoronaCheck’ van de rijksoverheid.

De naam van de gecontroleerde persoon en de naam van degene die de controle heeft uitgevoerd moet op de in het clubhuis aanwezige lijst worden opgeschreven.

De lijst zal tijdens ‘vrij spelen’ in de hal van het clubhuis liggen; tijdens ‘evenementen’ als bv. Klaverjassen ligt de lijst op de bar in de kantine.

Om misverstanden te voorkomen (bv. bij toiletgebruik) is het aan te raden deze controle uit te voeren en op te schrijven wanneer men op het tennispark arriveert.

Voor alle helderheid: van iedere speler/bezoeker (*behoudens degene die valt onder ‘uitzondering’) behoort dus de naam in de lijst onder het kopje ‘gecontroleerd’ te worden opgeschreven. Bij een groepje van vier dat vrij komt spelen komen dus de vier namen in de lijst onder ‘gecontroleerd’ en twee van die vier onder ‘gecontroleerd door’. Je kan niet jezelf controleren!

Iedere nieuwe dag wordt de lijst van de vorige dag verwijderd en vernietigd.

Het bestuur, Gerard