Uitvoering aangescherpte corona-regels

Beste allen, wij moeten de aangescherpte regels uitvoeren, omdat we over een kantine met terras beschikken, en die gebruiken. Dit betekent (naast de 'gewone' afstand- en hygiëneregels:

Bezoekers van de kantine en het terras worden vriendelijk verzocht om hun contactgegevens te noteren in het schriftje. Door dat te doen geven zij tevens toestemming met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.  Bezoekers kunnen ook op de dag aanwezige leden zijn die geen baan hebben gereserveerd!

De te verstrekken gegevens zijn:

  •            volledige naam;
  •            datum en aankomsttijd ;
  •            e-mailadres of  telefoonnummer;

Deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de exploitant.

Het blijft belangrijk dat leden  te allen tijde online de banen blijven reserveren zodat we aan de hand van ons registratiesysteem eventueel kunnen nagaan wie er op een bepaalde dag hebben gespeeld. Verder zullen er voldoende zitplaatsen op het terras en in de kantine beschikbaar moeten zijn om te kunnen zitten.

Het schriftje komt op een duidelijk zichtbare plek (buiten) te liggen.

Het bestuur.