Bestuur

Voorzitter:
Paul Melein
voorzitter@ltcanonymus.nl 

Penningmeester (ad interim):
Ben Molenaar
tc@ltcanonymus.nl

Secretariaat & Ledenadministratie:

Lida Denekamp:

Accommodatiebeheer:
Piet Lassing
p.lassing2@chello.nl